Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala, že dne 25. 5. 2020 se znovuotevře základní škola.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do ZŠ do 18. 5. 2020 a doložit zdravotní stav dítěte čestným prohlášením v den nástupu do školy (formulář je možné si vytisknout v odkazu níže nebo vyzvednout po dohodě ve škole).

Příchod ke škole a pohyb před školou

  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu (uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst).
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

V prostorách školy

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
  • Pro pobyt venku se využívá pouze areál ZŠ. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

zast.ředitelka M. Jiráčková

Čestné prohlášení ke stažení

Dále přikládáme dokument „Provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vypracovaný MŠMT, kde jsou uvedeny základní provozní podmínky základních škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.