Vyhlášení ředitelského volna pro ZŠ

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů dne 16.11.2020 ředitelské volno.

Martina Jiráčková
zastupující ředitelka školy