ZAMĚSTNANCI – KONTAKTY

ředitelky školy: Mgr. Petra Tonhauserová

zastupující ředitelka školy, třídní učitelka ZŠ: Ing. Martina Jiráčková – 731 317 848

učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD: Jana Vaisová – 605 194 109

učitelka ZŠ: Mgr. Klára Ježková – 721 653 760

asistentka MŠ, ZŠ a ŠD: Kateřina Lenkerová – 799 512 635

učitelka MŠ (2. třída): Michala Voborníková – 799 512 745

vedoucí učitelka MŠ (2. třída): Michaela Fechtnerová – 799 512 745

učitelka MŠ (1. třída): Lenka Votavová – 604 300 040

učitelka MŠ (1. třída): Martina Nováková – 604 813 365

kuchařka, vedoucí stravování, uklízečka ZŠ: Kateřina Tatíčková – 604 962 150

uklízečka MŠ, pomocná kuchařka: Milena Potencová

školník: Vratislav Morda

příprava účetnictví, správa webu: Bc. Květa Černá – 728 559 814

 

Základní škola a mateřská škola Srbsko

ZŠ telefon: 799 512 635      MŠ telefon: 799 512 745 – 2.tř.,  605 750 929 – 1.tř.

K Závěrce 33

267 18 Srbsko

IČO: 709 984 77

bankovní účet: 51-486 783 0267/0100 Komerční banka Beroun

e-mail: skola.srbsko@seznam.cz

datová schránka: tvymhp5

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ondřej Blail (Innovation One s.r.o.) – +420 602 283 989ondrej.blail@innone.cz

ŠKOLSKÁ RADA:

Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění § 167 a § 168).
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Členové školské rady jsou za:

  • zřizovatele: Martina Kasíková (předsedkyně školské rady) tel.: 723 374
    040
  • zákonné zástupce žáků: Barbora Strnadová
  • pedagogické pracovníky: Lenka Votavová