OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Základní škola a mateřská škola Srbsko se nachází v obci Srbsko, v malebném údolí řeky Berounky.

V budově školy je umístěna základní i mateřská škola. Jedná se o malotřídní školu, kde vyučujeme žáky 1., 2. a 3. ročníku. Základní škola má kapacitu 50 žáků. Od školního roku 2021/22 se škola rozšíří o další třídu. Budeme vyučovat i žáky 4. a 5. ročníku. Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 34 dětí.

Součástí školy je venkovní herna s horolezeckou stěnou, pěkná školní zahrada s průlezkami, vlastní školní kuchyně a jídelna.

Celá budova školy prošla ve školním roce 2018/2019  kompletní rekonstrukcí včetně přilehlých prostor, školní zahrady a herních prvků. Do nové přístavby školy byla umístěna prostorná jídelna.

Provozní doba základní školy a školní družiny je:

  • od 7:40 do 16:00 (PO, ST, PÁ) a
  • od 7:40 do 16:20 (ÚT, ČT)

Provozní doba mateřské školy je:

  • každý den od 6:30 do 16:30

Školkovné od září 2020 činí měsíčně (září – červen) 500 Kč. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy je bezplatné (neplatí pro děti s odkladem školní docházky).

V roce 2020 získala škola dotaci na projekt „MŠ, ZŠ a ŠD Srbsko 63“Důležitými prvky, kterými se naše výuka řídí, jsou:

AKTIVITA jak ze strany učitele, tak ze strany žáka. A samozřejmě je pro nás úspěchem, když se aktivně zapojí i rodiče.

LÁSKA je nedílnou součástí života, bez lásky lze jen těžce žít spokojeně a pracovat s nadšením. Pracovat s žáky v příjemném prostředí, bez konfliktů a s láskou považujeme za prvořadé a samozřejmé.

EMPATIE – vcítění se do rostoucích a dospívajících osobností nám usnadní jejich rozvoj a zpříjemní nám prostředí, ve kterém každý školní den působíme na naše žáky svým vlastním chováním a vystupováním.

NÁZOR – přijímat názor ostatních je pro nás základovým kamenem, respektujeme žáka, jeho osobnost a schopnosti. Setkáváme se s různými osobnostmi, s různým stupněm talentu, nadání a vloh. Nechceme vyzdvihovat jen žáky nadané, ale podporovat i žáky průměrné a slabší a pochválit za vše, co souvisí s pozitivním rozvojem myšlení i celé osobnosti. Chceme podporovat intelektuální nadání, ale zároveň i nadání pohybové, hudební a estetické.

KOMUNIKACE je jedním z neméně důležitých témat. Komunikace učitelů se žáky, žáků mezi sebou, žáků s rodiči, školy a rodičů, školy a veřejnosti.

ALTERNATIVA ve výchově a vzdělávání žáků je oblastí, kterou bychom rádi využívali s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince (klademe důraz na všeobecné vzdělání pro všechny žáky bez rozdílu).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *