Vážení rodiče,

zde naleznete základní informace týkající se organizace školního roku a každodenního provozu na naší škole. Dále si zde budete moci prohlédnout seznam věcí, které by každé dítě z MŠ a každý školák měli nosit do školky/školy.

O organizaci školního roku 2020/2021 (termíny prázdnin, začátek a ukončení vyučování) se dočtete v tomto článku: Organizace školního roku

Na této stránce najdete veškeré důležité dokumenty a formuláře týkající se jak MŠ, tak i ZŠ: Formuláře, dokumenty

Aktuální informace o akcích naleznete na hlavní stránce v příspěvcích „Aktuality ZŠ a MŠ„.

V těchto dokumentech se dočtete, co vše bude vaše dítě potřebovat v mateřské škole nebo  základní škole v 1. třídě a následně ve 2.a 3.třídě.

V souboru Informace o platbách naleznete důležité instrukce k placení školkovného, záloh na kulturu, stravného a příspěvků na školní družinu a pomůcky. Výši školkovného stanovuje samostatná směrnice – Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání

Jak jsou chráněny osobní údaje se dočtete v článku GDPR – informace o zpracování osobních údajů.

Uvolňování žáků: Z vyučování uvolňuje na 1 hodinu vyučující, na jeden den třídní učitel a na více dní ředitel školy. Uvolnění je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, kterou žák předloží předem.