DOKUMENTY MŠ

Školní řád mateřské školy od 1.9.2020

Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání

Plán akcí 2020-21 – MŠ 1.tř.

Plán akcí 2020-21 – MŠ 2.tř.

Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ

Potvrzení o bezinfekčnosti

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Formuláře ZŠ

Školní řád základní školy

Plán akcí ZŠ na školní rok 2020-2021

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (dítě odchází samo ze školy)

 

GDPR – Informace o zpracování osobních údajů

 

Povinně zveřejňované údaje dle zák. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Základní škola a Mateřská škola Srbsko, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Srbsko, K Závěrce 16, 267 18 Srbsko

 1. Organizační struktura

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna

 

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Srbsko, příspěvková organizace

K závěrce 33

267 18 Srbsko

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Srbsko, příspěvková organizace

K závěrce 33

267 18 Srbsko

 

4.3 Úřední hodiny.

Úterý – 13:00 – 16:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

ZŠ telefon: 799 512 635     

MŠ telefon: 799 512 745 – 2.tř.,  605 750 929 – 1.tř. 

4.6 Adresa internetové stránky

http://skolasrbsko.cz 

4.7 Adresa e-podatelny

skola.srbsko@seznam.cz 

4.8 RED IZO

600043126

4.9 Datová schránka

tvymhp5

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-486 783 0267/0100 

70998477 

 1. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznam dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2023 je uveden je uveden ZDE.

 1. Žádosti o informace
  Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.
 1. Příjem žádostí a dalších podání
  Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při podání

 

 1. Opravné prostředky
  Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.
 1. Formuláře ke stažení

Formuláře

 

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 

 1. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019